Các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu tại các khu vực cần phải làm gì để đáp ứng yêu cầu về hoạt động kinh doanh?

Ngoài các vấn đề về kinh phí khi xây dựng và hoạt đông kinh doanh xăng dầu, phương án phòng cháy chứa cháy, phương án ứng phó sự cố tràn dầu cũng cần được doanh nghiệp chú ý để đáp ứng được yêu cầu của pháp luật, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thành hồ sợ chấp thuận cho việc hoạt động cây xăng. Vậy các đơn vị kinh doanh xăng dầu cần chuẩn bị những gì?

- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại cơ sở

- Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu, tổ chức diễn tập một năm một lần

- Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố tại địa phương khi được huy động

- Hàng năm sơ tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tại cơ sở lên cấp có thẩm quyền theo quy định.

                                                           

Trong quá trình hoạt động, nếu không may xảy ra các trường hợp bục, vỡ các ống dẫn xăng dầu, bục vỡ bể chứa xăng dầu….. gây tràn dầu ra môi trường cần có những biện pháp khắc phục nhanh và triệt để, để giảm thiểu tối đa các tác hại không mong muốn

- Khi có tình huống tràn dầu xảy ra dẫn đến sự cố cháy nổ tại cơ sở, chủ cơ sở phải nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy kịp thời

- Thông báo, báo cáo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan biết để phối hợp thực hiện

- Hiệp đồng với các đơn vị có năng lực ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp xử lý kịp thời bảo đảm an toàn

- Bảo đảm kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của Nhà nước và nhân dân do cơ sở, chủ tàu gây ra theo quy định của pháp luật.