BIGNANOTECH

Công ty TNHH Big Nano Technology là Doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các vật liệu và sản phẩm thấm hút, làm sạch dầu và hóa chất công nghiệp từ công nghệ Nano tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu để xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do sự cố tràn đổ dầu và hóa chất công nghiệp gây ra.
Ngoài những sản phẩm tiêu chuẩn của doanh nghiệp, chúng tôi còn làm việc cụ thể với từng khách hàng để điều chỉnh các sản phẩm phù hợp theo nhu cầu sử dụng của bạn. 

SẢN PHẨM

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Vật tư thấm dầu
Vật tư thấm dầu
Vật tư thấm hóa chất
Vật tư thấm hóa chất
Bông Tiêu Âm
Bông Tiêu Âm
Khác
Khác

VỀ CHÚNG TÔI

+84879808080