TẤM THẤM HÚT ĐA NĂNG

Tấm thấm đa năng G - FIBER giúp hấp thụ hầu hết các chất lỏng công nghiệp thông thường như dầu, nước, dung dịch, axit, bazơ ở dạng loãng và chất ăn mòn ở mực độ nguy hiểm vừa phải một cách an toàn.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các cơ sở vừa sử dụng dầu, hóa chất hay các dung dịch nguy hiểm khác. Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định. 

Tấm Thấm Đa Năng G-FIBER GM45

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GM45

Kích Thước: 40cm x 50cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

 

PHAO THẤM HÚT ĐA NĂNG G-FIBER

Phao thấm đa năng G - FIBER giúp hấp thụ hầu hết các chất lỏng công nghiệp thông thường như dầu, nước, dung dịch, axit, bazơ ở dạng loãng và chất ăn mòn ở mực độ nguy hiểm vừa phải một cách an toàn.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các cơ sở vừa sử dụng dầu, hóa chất hay các dung dịch nguy hiểm khác. Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định. 

Phao thấm đa năng G-FIBER giúp quây chặn và hấp thụ nhiều loại chất lỏng nguy hiểm được tìm thấy trong các khu vực lưu trữ xăng dầu, hóa chất.

Phao Quây Thấm Hút Đa Năng G-FIBER GS127

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GS127

Kích Thước: L120cm x D7.6cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

Phao Quây Thấm Đa Năng G-FIBER GS151

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GS151

Kích Thước: L150cm x D10cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

Phao Quây Thấm Đa Năng G-FIBER GS210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GS210

Kích Thước: L200cm x D10cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

GỐI THẤM HÚT ĐA NĂNG G-FIBER

Gối thấm đa năng G - FIBER giúp hấp thụ hầu hết các chất lỏng công nghiệp thông thường như dầu, nước, dung dịch, axit, bazơ ở dạng loãng và chất ăn mòn ở mực độ nguy hiểm vừa phải một cách an toàn.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các cơ sở vừa sử dụng dầu, hóa chất hay các dung dịch nguy hiểm khác. Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định. 

Hấp thụ nhiều loại chất lỏng nguy hiểm được tìm thấy trong các khu vực lưu trữ xăng dầu,  hóa chất, xung quanh các gói pin và bể nhúng, trong các chất tẩy rửa được sử dụng trong nhà máy chế biến thực phẩm, trong phòng nồi hơi, phòng thí nghiệm và phòng R&D hay các đơn vị nhiệt điện, nhựa, hóa chất….

GỐI THẤM HÓA CHẤT G-FIBER GW20

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GW20

Kích Thước: 20 cm x 20 cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

GỐI THẤM HÓA CHẤT G-FIBER GW45

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GW45

Kích Thước: 40 cm x 50 cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

GỐI THẤM HÓA CHẤT G-FIBER GW23

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: G-FIBER GW23

Kích Thước: 20 cm x 30 cm

Màu sắc: Xám

Sản xuất: Bignanotech Việt Nam

+84879808080