Bể tách dầu một loại sản phẩm mới được ứng dụng vào cuộc sống với vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

1.   Vì sao lại cần dùng đến bể tách dầu?

Tiết kiệm chi phí: Giúp tiết kiệm chi phí sản phẩm khi có thể tái sử dụng một số loại dầu bôi trơn, làm mát, tiết kiệm chi phí xử lý nước thải…

Bảo vệ môi trường: Dầu từ các khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước, đất… ảnh hưởng lâu dài đến môi trường cũng như sức khỏe của con người. Với vai trò thu hồi lượng dầu thải có trong nước thải bể tách dầu giúp bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Phù hợp với quy định của nhà nước: Có nhiều văn bản quy định đến việc quản lý, thu gom, sử dụng dầu. Việc lắp đặt bể tách dầu giúp các cơ sở sử dụng kinh doanh dầu đủ điều kiện để được cấp phép kinh doanh.

2.   Một số ứng dụng thực tiễn của bể tách dầu trong cuộc sống

+ Lắp đặt cho các cửa hàng sửa chữa phương tiện cơ giới.

+ Lắp đặt cho các kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu: thường được biết đến với cái tên bể ba ngăn.

+ Lắp đặt ở đầu hệ thống thu gom nước mưa của bãi để xe.

+ Lắp đặt cho các nhà máy sản xuất sản phẩm từ kim loại: sử dụng máy cắt CNC và các loại dầu làm mát

+ Lắp đặt cho các nhà máy nhiệt điện ở đầu hệ thống nước làm mát

3.   Nguyên lý chung của bể tách dầu

Bể tách dầu được thiết kế dựa vào đặc điểm của dầu. Lợi dụng đặc điểm vật lý về sự chênh lệch trọng lượng riêng giữa dầu và nước.Bể tách dầu về cơ bản phải được thiết kế sao cho quá trình phân li giữa nước và dầu diễn ra tối ưu nhất.

Việc này phải đáp ứng một trong các yêu cầu thiết kế như sau:

+ Thời gian lưu nước trong bể tách dầu là lâu nhất

+ Điều kiện để các hạt dầu bám lại với nhau là nhiều nhất – vì các hạt dầu sau khi phân li khỏi nước thường có đặc điểm là cô đọng lại với nhau thành các hạt có kích thước lớn hơn.

Đây là nguyên lý theo sát hình thành nên cấu tạo của bể tách dầu được chú ý ở phần dưới.

4.   Thiết bị phụ trợ cho bể tách dầu

Là một loại vật chất rất khó để có thể loại bỏ hoàn toàn ra khỏi nước, dầu có thể tồn tại trong nước dưới nhiều dạng. Ví dụ:

+ Váng nổi trên bề mặt nước

+ Dạng huyền phù

+ Dạng hạt nhỏ lơ lửng

Ở mỗi dạng, bể lại áp dụng các loại thiết bị phụ trợ có nguyên lý làm việc khác nhau. Ví dụ:

+ Vải lọc dầu chuyên dụng để loại bỏ dầu ra khỏi nước thải một cách đơn giản.

+ Máy vớt váng dầu: Có nhiều loại máy vớt váng dầu để hỗ trợ quá trình loại bỏ dầu ra khỏi nước thải, mỗi loại lại phù hợp với những loại dầu khác nhau và những đặc tính của từng loại thiết bị.

5. Cấu tạo của bể tách dầu