Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu  là bước đầu tiên và quan trọng, đánh giá hiệu quả của hoạt động diễn tập cũng như hoạt động ứng cứu sự cố tràn dầu. Các chuyên gia về Hoạt đông Ứng phó sự cố tràn dầu của trung tâm với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, linh hoạt chủ động trong mọi tình huống, yêu biển, yêu nghề là nên tảng cho Trung tâm đưa ra “ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cảng ” và ” Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cây xăng dầu ” chi tiết và thiết thực.

Xử lý sự cố tràn dầu tại cây xăng

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì?

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là cơ sở để thực hiện và triển khai các lực lượng, các trang thiết bị, các phương tiện ngay tại chỗ khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Các yêu đó được thực hiện với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ và ứng cứu kịp thời.

Việc xây dựng kế hoạch dựa trên tình hình thực tế khảo sát tại đơn vị và các tình huống giả định đưa ra sẽ bám sát với thực tế có thể xảy ra. Từ đó, có sẽ đưa ra biện pháp, phương án phòng ngừa cụ thể, luôn sẵn sàng ứng phó sự cố trong mọi trường hợp và hiệu quả với sự cố tràn dầu, để giảm thiểu được những ảnh hưởng tới con người và tới môi trường xung quanh.

Các văn bản pháp luật quy định về việc lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

– Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

– Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;

– Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

– Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

– Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Ban hành quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các đối tượng cần phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, các cơ sở dự án dầu khí ngoài khơi, các trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, các tàu chở dầu có dung tích từ 150 tấn trở lên, các loại tàu khác có tổng dung tích từ 400 tấn trở lên và các tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn đăng ký trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu vưới tàu trên biển Việt Nam.

Nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

  • Kế hoạch mô tả các hoạt động của cơ sở, dự án
  • Đánh giá khả năng rủi ro có thể gây ra sự cố tràn dầu
  • Đánh giá các vị trí khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu như xảy ra sự cố tràn dầu
  • Danh sách các nguồn lực sẽ tham gia vào ứng phó sự cố và các trang thiết bị tương ứng được sử dụng
  • Nêu lên các cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân
  • Thực hiện quy trình triển khai kiểm soát và đưa vào kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
  • Kế hoạch trang bị đào tạo huấn luyện để chuẩn bị diễn tập và cập nhật kế hoạch thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu

Các bước thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Lập văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

– Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu ( xây dựng theo Đề cương hướng dẫn được ban hành theo quyết định số 587/QĐ-TTg-UBND ngày 13/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng)

– Nộp hồ sơ vào Sở tài nguyên môi trường.

– Bảo vệ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Để được mua sắm các thiết bị xử lý sự cố tràn dầu như tấm thấm dầu, phao thấm dầu, xơ bông thấm dầu quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV BIG NANO TECHNOLOGY

Văn phòng đại diện: Tòa tháp A The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Hotline: (+84) 879 808 080

Email: sale@bignanotech.com.vn

Website: http://bignanotech.com.vn/